Ahmet Bedevi / 2019 Şubat

Ahmet Bedevi / 2019 Şubat

0 0 about 1 year ago
Allah’a kullukta derinleşmiş, hak dostlarının
ortak yanları, onların hayatlarında hicret ve
gurbetin baskın olmasıdır. Hicret eden kimse
bu sayede Allah’ın (celle celâluhu) yeryüzündeki
farklı tecellilerine şahit olmakta ve imanı ziyadeleşmektedir.
Ahmed Bedevî’nin hayatında
da hicretin önemli bir yeri vardır. Ailesi henüz
o dünyaya gelmeden Hicaz’dan Fas’a hicret etmiştir.
Ahmed Bedevî dünyaya gelince de babasının
görmüş olduğu bir rüyanın tesiriyle
1206 senesinde tekrar Fas’tan ... See More

Find us on Facebook